Szigetvár Város Önkormányzat EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz

Szigetvár Város Önkormányzatának az EFOP-4.1.8-16 kódszámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati konstrukcióra benyújtott EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú „Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz” pályázata 39.282.455 Ft támogatásban részesült. A pályázati felhívás lehetővé tette meglévő intézményben tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek, audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek kialakítását, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségek létrehozását.

Szigetvár Város Önkormányzata a meglévő könyvtár épületben (7900 Szigetvár, Mártírok útja 1., 316. hrsz.) oktatási tér és hozzá kapcsolódó vizesblokk kialakítását tervezi. A meglévő könyvtár épület földszinti részén található közlekedő és az onnan nyíló két iroda helyén oktatási tér, az oktatási térhez kapcsolódóan előadói iroda kialakítása tervezett. A projekt keretein belül elkészül az oktatási tér és a meglévő olvasóterem kapcsolatának biztosítása, a meglévő szélfogó átalakítása, új vizesblokk kialakítása, valamint az építéssel érintett helyiségekben a burkolatok, belső nyílászárók és a teljes villamos hálózat cseréje.

A többfunkciós oktatási tér alkalmas szakkörök, foglalkozások, tanfolyamok, kreatív tevékenységek, kiállítások rendezésére. Alkalmas lesz tanulást segítő programok, informális és nem informális képzések lebonyolítására, melyek csökkentik a szociális hátrányokat, segítik a hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és visszailleszkedését, fejlesztik a résztvevők olvasási, szövegértési és digitális kompetenciáit, biztosítják az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A projekt keretein belül megvalósuló eszközfejlesztés eredményeként a kialakított oktatási tér alkalmassá válik arra, hogy a könyvtár szolgáltatásai bővüljenek.

Támogatás intenzitása: 100%

EFOP-4.1.8-16-2017-00064  Könyvtári térfél az egész életen át tartótanuláshoz  című projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31.

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!