Közalapítványaink

Szigetvár Városért Közalapítvány

Szigetvár Városért Közalapítvány célja Szigetvár város művelődési, művészeti, kulturális, oktatási, sport, szociális, betegségmegelőző és gyógyító tevékenységgel, a közrend- és a közbiztonság védelmével, a gyermekek, a fiatalok, az időskorúak, a fogyatékosok, a hátrányos helyzetűek segítésével, mint közfeladat ellátásával foglalkozó intézményeinek, társadalmi és civil szervezeteinek, a városban működő alapítványoknak a céljaik elérése érdekében kifejtett tevékenységének támogatása.

A Közalapítvány a céljainak megvalósítása során az alábbi közfeladatok ellátásában működik közre: betegség megelőzése, gyógyító tevékenység, szociális tevékenység, időskorúak gondozása, oktatás, kulturális tevékenység, sport.

Kérjük, amennyiben Ön a Szigetvár Városért Közalapítvány tevékenységével egyetért, céljai megvalósulásához hozzá kíván járulni, az ez évi SZJA bevallásakor adója 1 %-ával támogassa a Közalapítványt.

Szigetvár Városért Közalapítvány
adószám: 18313417-1-02

Köszönettel:
Batáné Győrffy Anikó
Szigetvár Városért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke

Székhely és levelezési cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. 

e-mail: bataneaniko[at]vipmail[dot]hu

 

 

Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány

Célja: A rendőrség összeköttetési rendszereinek és technikai eszközeinek fejlesztése, vagyon-védelmi tevékenység színvonalának emelése, bűnmegelőzési és vagyonvédelmi programok kidolgozása, gyermek és ifjúságvédelem területén felvilágosító -, megelőző propaganda folytatása, a bűnmegelőzés területén kimagasló munkát végzők jutalmazása.

A Közalapítvány közfeladatként a település közbiztonságának megteremtésében vállal közreműködést, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetésének megelőzéséről, annak megszüntetéséről.

Kérjük, az Szja bevallásakor adója 1 %-ával támogassa a Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítványt tevékenységében!

Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány
adószám:  19036977-1-02

Köszönettel:
Szedlák Balázs
elnök

Székhely és levelezési cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. 

 

 

 

 

 

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvány

A Közalapítvány célja: 

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót településrészek területén

 • a településrendezés, a településfejlesztés – ezen belül kiemelten az egészséges ivóvízellátás biztosításának, a szennyvízcsatorna építés megvalósításának elősegítése;
 • az épített és természeti környezet védelme, az idegenforgalom, a turizmus fellendítése;
 • a közszolgáltatási feladatok, különösen a köztisztaság, településtisztaság, szépítés, virágosítása előmozdítása;
 • foglalkoztatás megoldásához segítség nyújtása, vállalkozások segítése;
 • a településrészek hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények, a közművelődés, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása;
 • az önkormányzati intézmények működési feltételeinek javítása;
 • az ifjúság megfelelő irányú fejlődésének alakításához közösségi terek kialakítása és fenntartásuk elősegítése;
 • a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése;
 • az alap-, közép, és felsőfokú oktatásban, képzésben részt vevők támogatása;
 • a közbiztonság feltételeinek javítása;
 • a település civil szervezeteinek, önszerveződő közösségeinek támogatása;
 • a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek képzésének támogatása;
 • a kisebbség beilleszkedésének elősegítése, felzárkóztatásának támogatása;
 • a megváltozott munkaképességű dolgozók és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása;
 • a nyelvi oktatás, informatikai képzés segítése, pályázati figyelőrendszer működésének kialakítása, támogatása;
 • az idegenforgalom, a falusi turizmus. 

Kérjük, adója 1%-val támogassa közalapítványunk tevékenységét!

Adószámunk: 18326347-1-02  
 

Köszönettel: 

Bencsik Zoltán
kuratóriumi elnök
Székhely és levelezési cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. 

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!