Új, komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron

Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat
Projekt címe: Új, komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron
Projekt azonosítószám: TOP- 4.1.1-16-BA1-2017-00008
A projekt kezdete: 2018.07.09.
A projekt befejezése 2021.07.30.
Megítélt támogatási összeg: 199.999.9990,- Ft
Többletforrás kérelem támogatását követően megítélt  támogatási összeg összesen: 224.460.849,- Ft
 
A projekt célja, hogy a Szigetvár, Berzsenyi Dániel u. 2. szám (Hrsz: 314) alatt jelenleg működő rossz állapotú, gazdaságtalanul felújítható rendelőintézet helyén egy olyan modern, a XXI. század elvárásainak megfelelő új rendelőintézet létrehozása, ami a jelenleg működő négy háziorvosi szolgálat esetében színvonalas betegellátást biztosítana. Az új rendelőintézet a jelenleg is működési engedéllyel rendelkező négy háziorvosi praxisnak ad helyet. A háziorvosi szolgálatot ellátó praxisok felszereltségéről összességében elmondható, hogy rossz állapotú, hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkeznek. 
A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.
A projekt szakmai tartalma:
I. Önállóan támogatható tevékenységek: Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése
A meglévő, működő háziorvosi praxisoknak helyt adó új épület építése valósul meg. 
A létesítmény 331,67 m2-es befoglaló alapterületen valósul meg, helyt adva négy háziorvosi szolgálatnak, valamint a működéshez szükséges helyiségeknek (vizesblokkok, váróterem, előterek, öltözők, gépészeti tér és hulladéktároló). A rendelők megközelítését két darab, akadálymentes bejárat biztosítja.
 
II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1) Eszközbeszerzés 
Eszközbeszerzés keretében a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen orvosi műszerek, gépek, informatikai és egyéb eszközök beszerzése valósul meg. Az új eszközök, műszerek, gépek beszerzése szükséges és indokolt, mert az amortizálódott, elavult orvosi műszerek, gépek cserére szorulnak, valamint az új épület megjelenése miatt is elvárt ezek korszerűsítése.  A meglévő bútorzat egyrészről az elhasználódott állapot miatt, másrészről pedig az új rendelőkben adott elhelyezési lehetőségek miatt indokolt. A fejlesztés következtében biztosítottá válik a rendelők és váró rendeltetés szerinti használatához szükséges bútorzat és egyéb eszközök beszerzése.
 
2) Járműbeszerzés
A beruházás keretében egy háziorvosi szolgálatot illetően kerül sor 1 db kerékpár beszerzésre. A kerékpárt az asszisztens fogja használni.
 
3) Megújuló energiaforrások használata
A gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés érdekében 1,5 KW-os napelemes rendszer. A napelemes rendszer lehetővé teszi a létesítmény elektromos energia-igényének biztosítását.
 
4) Udvarfelújítás, terület-rendezés, parkosítás
Mivel a megvalósítási helyszín Szigetvár központi részén található, a Rendőrkapitányság, az Önkormányzat és a Városi Könyvtár szomszédságában, ezért különösen fontos szempont volt a rendelő környezetének rendezése, zöld felületek kialakítása. 
A külső tér fejlesztése 168,14 m2-en valósul meg, kavicsburkolat, zöldfelület és 2 db mozgáskorlátozott parkoló tekintetében.
 
A projekt támogatottsága 100%.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!