Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Szentlőrinc Város Önkormányzata, Orci Község Önkormányzata, Taszár Községi Önkormányzat, Nagócsa Község Önkormányzata, Andocs Község Önkormányzata, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. , Potony Község Önkormányzata, Szentborbás Község Önkormányzata, Lakócsa Község Önkormányzata, Tótújfalu Község Önkormányzata, Darány Község Önkormányzata, Istvándi Község Önkormányzata, Csokonyavisonta Község Önkormányzata, Ádánd Község Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzata
A projekt címe: „Észak- és Közép-dunántúli Szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5.”
A szerződött támogatási összeg: 3 576 614 714 Ft.
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 86,27%
Állami finanszírozás mértéke (%-ban): 13,63%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00003

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Több mint ötmilliárd forintnyi összköltségből, Európai Uniós és hazai források felhasználásával valósul meg egy komplex, ivóvízminőség-javító beruházás, amely összesen huszonkettő települést érint a Nyugat-, és a Dél-Dunántúlon. Így biztosítva a projektterületen élőknek egészségesebb, a szigorú határértékeknek is maradéktalanul megfelelő ivóvizet. 

 

Szentlőrinc

Szentlőrincen jelenleg az ivóvizet biztosító kutak nyersvize keveredik, amelynek eredményeként a szolgáltatott ivóvízben határértéket meghaladó mennyiségű bór, fluorid, ammónium és nátrium mutatható ki. A szolgáltatott vízminőség javításához ezért a munkálatok keretében egyrészt sor kerül a bór-, fluorid- és nátriummentes kutak felújítására, illetve bővítésére, továbbá a tarcsapusztai kutak bekötésére a nyersvíz vezetékrendszerbe, másrészt egy új, komplex vízkezelő berendezés létesítésére, amelynek feladata az ammóniummentesítés lesz. Mindezeken felül több helyen végeznek hálózatrekonstrukciót is a kivitelezők. 

 

Ádánd

Ádándon megújul a települést ellátó vízműtelep, mivel az elmúlt időszakban jelentősen megrongálódott a 150 m3-es magastároló belső felülete, valamint a megkívánt vízminőség biztosításához új kutak fúrása is elengedhetetlen, amely a telepen belül, illetve az azzal szomszédos ingatlanon valósul meg. Ez a két új kút biztosítja majd a jövőben a helyi vízbázis két termelőkútját, miközben a jelenlegi 1. sz. kút a tartalék szerepét látja majd el. 

 

Csokonyavisonta és Rinyaújlak

Csokonyavisontán és Rinyaújlakon napjainkban az ivóvíz vas, mangán, arzén és ammónium-ion tartalma haladja meg a határértékeket. E helyzet megoldására a helyi vízműtelepen lecserélik a mára elavult ivóvízkezelő berendezéseket, miközben a hálózat egy részén rekonstrukciós munkálatok is megvalósulnak majd. 

 

Szigetvár és Hobol

Szigetvár és Hobol településeken a vízellátó rendszer jelenleg mennyiségi és minőségi problémákkal is küzd, mivel a rendszerből korábban ki kellett zárni a hoboli kutat a vízbázis magas hőmérséklete miatt, a meglévő kutak vízszállítási képessége pedig nem kielégítő, miközben vas, mangán, ammónia és metángáz tartalmuk is meghaladja a határértékeket. A projekt keretében ezért felújításra kerül a Szigetváron található 2. és 3. számú kút, valamint megtörténik a vízkezelési berendezések korszerűsítése. 

 

Taszár és Orci

Taszár és Orci esetében szintén a vas-, mangán és biológiai ammónium-tartalom az, ami túllépi a jelenleg érvényben lévő határértékeket, ezért mind a két településen modernizálásra kerül a meglévő vízműtelep, ami új vízkezelő berendezések telepítését, a meglévő épületek bővítését, illetve átalakítását, valamint számos más gépészeti és infrastrukturális beavatkozást jelent a telepek területén a mélyfúrású kutak létesítésétől az ülepítő- és tárolómedencék építésén át, egészen a szervizutak és a vezetékhálózatok bővítéséig. 

 

Darány és Istvándi

Darány és Istvándi területén a vas, mangán, ammónium-ion és arzén mennyisége kifogásolható az ivóvízben. A projekt keretén belül ezért kétlépcsős víztermelési technológia kerül kiépítésre, amely garantálja, hogy a kezelt víz az elosztó hálózatban is képes legyen megtartani minőségét, vízkémiai és mikrobiológiai szempontból egyaránt stabil legyen. A meglévő hálózat mechanikai tisztítása mellett a bekötővezetékek cseréjére is sort kerít a kivitelező a hálózati veszteség csökkentése érdekében. 

 

Lakócsa, Tótújfalu, Potony és Szentborbás

A Lakócsát, és vele együtt Tótújfalut, valamint Potonyt ellátó mélyfúrású kút esetében nitrit megjelenéséből adódó potenciális közegészségügyi kockázat áll fenn. Így elkerülhetetlen a vízműtelepen található vízkezelési technológia teljes körű modernizálása. Ezzel szoros összefüggésben kerül sor a Szentborbás ellátó rendszer korszerűsítésére is, mivel e települések vízellátó rendszerei egységes rendszert képeznek, így vízminőségi problémájuk megoldása is csak lehetséges. A beruházás keretében tehát megújul a négy települést ellátó lakócsai telep, ahol új kút fúrására is sor kerül, annak érdekében, hogy a vízellátás biztonsága növekedjen. Végül a kivitelező elvégzi a teljes csőhálózat mechanikai tisztítását és részleges rekonstrukcióját is. 

 

Tab térsége

Végül, de nem utolsósorban Andocs, Nágocs, Zics, Miklósi, Kára, Szorosad, Törökkoppány és Somogyacsa közös vízellátó rendszere szintén fejlesztésre kerül, mivel itt is szükséges az ammónium eltávolítása a vízből. Ehhez biológiai tisztítóberendezés épül biztonsági homokszűréssel, valamint kiegészítő beruházásként új távvezeték fektetése, új víztároló medencék építése, az elosztóhálózatok mechanikai tisztítása, illetve vezetékrekonstrukció történik meg.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!