Körforgalom építése Szigetváron a 6-os és a 6607-es jelű utak csomópontjában

Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat
Projekt címe: Körforgalom építése Szigetváron a 6-os és a 6607-es jelű utak csomópontjában
Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00004
A projekt kezdete: 2018.07.16.
A projekt befejezése 2021.01.31.

Szigetvár Baranya megyében Pécstől 33 km-re nyugatra fekszik. Közlekedési szempontból Szigetváron halad keresztül a 6. sz. országos I. rendű főút (Budapest-Pécs-Barcs). A településen belül csatlakozik a 6. sz. főúthoz a 67. sz. Szigetvár-Kaposvár-Balatonlelle országos II. rendű főút. Szigetvárról indul a 6607-es sz. Szigetvár-Kadarkút, valamint az 5808-as sz. Szigetvár-Drávafok összekötő utak. Szigetvár közúti közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók, ugyanakkor ezzel járnak azon hátrányok is, melyen jelen projekt szeretne javítani (környezetterhelés, közlekedés biztonság, stb.). A város úthálózatának a tengelye a 6.sz főút eredeti nyomvonala, ebből ágazik ki mind a négy égtáj felé egy-egy főbb közlekedési út. A belváros szűk áteresztő képessége miatt a 6-os út ezen szakaszát új nyomvonalra helyezték. Az országos úthálózatból törölt rész az önkormányzat tulajdonába került.
A fejlesztés területe Szigetvár nyugati részén található, a városban itt találkozik a délnyugatról (Hobol felől), nyugatról (Barcs felől), északnyugatról (Kadarkút felől) és a város északnyugati részéről a városközpont, illetve a város keleti részeire irányuló forgalom. Jelenleg itt háromágú „T” csomópont üzemel, amelyben az alárendelt irányban, csúcsidőszakban jelentős várakozási idők adódnak. A projekt a jelenlegi „T” csomópont helyett körforgalom építését valósítja meg. A tervezett csomópont környékén a közlekedésből származó környezetterhelési, zaj és rezgés értékek jóval kedvezőbbek lesznek az átépítés után, mivel a várakozási idők jelentősen csökkennek.
A projekt célja: a fejlesztés megvalósulásával olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés történik a településen, mely hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A projekt a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. 
A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.

A tervezett fejlesztés előnyei: A körforgalom kiépítése biztonságosabb a kereszteződés jellegű csomópontoknál. Mérsékli és „kiegyenlíti” a járművek sebességet; növeli a forgalom biztonságát a konfliktusok leegyszerűsítése által; forgalomcsillapító eszköz; megfelelő kapacitást biztosít; mérsékli az időveszteséget; rugalmas és folyamatos forgalom lebonyolódást kínál; alacsonyabb környezetterhelés jelentkezik; visszafordulási lehetőséget kínál; egyszerű a jelzésrendszere; mérsékelt a terület-igénybevétele; gazdaságos a létesítése; a forgalomirányítás és az üzemeltetése gazdaságos; kedvező a közösségi fogadtatása; városképbe illeszthető.
A projekt műszaki tartalma: A projekt körforgalom építését valósítja meg a 6. sz. és a 6607. jelű utak csomópontjába: A 2015-ös forgalmi adatok szerint a Széchenyi utca (6. sz. főút keleti ága) keresztmetszeti forgalma ~11000 J/n. A Bajcsy-Zsilinszky út (6607. j. összekötő út) keresztmetszeti forgalma ~4000 j/n. A tervezett körforgalom kiépítése esetén a beérkező 15000 E/nap forgalommal szemben az egysávos körforgalom kapacitása tartalékot és várakozási idő csökkenést is eredményez.
A körforgalom csomópont elhelyezése úgy történik, hogy a meglévő burkolatok felhasználhatók legyenek, csak kevés új burkolat épüljön. A körpálya külső sugara a 15m. A körpálya 6m széles. A csatlakozó ágaknál a behajtási ív 12, a kihaladásnál lévő 15 m sugarú. A körhöz való csatlakozások előtt K szegéllyel körülvett forgalomterelő terelő szigetek találhatók, szélességük ~2,5, hosszuk ~20-22 m. A lekerekítő ívek sugara 0,50 m. A befelé haladó forgalmi sávok szélessége 3,5 m, a kifelé haladóé 4,5 m. Kijelölt gyalogátkelőhely minden ágon, kerékpáros átvezetés az északi és keleti ágon lesz. A csomópont területén található útcsatlakozásokat és kapubejárókat megtartjuk. Jelenleg a csomópont területén zárt vízelvezető rendszer található, az elhelyezendő új víznyelőket rákötjük a meglévő csapadék csatornára
A pályázati felhívás önállóan támogatható tevékenységei közül a projekt a „B” Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés feltételeihez illeszthető. Ezen belül is az a) Közlekedésbiztonsági beruházás; b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében pontoknak feleltethető meg.  
A pályázati felhívás önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységei közül a projekt keretében a „Nyilvánosság” biztosítása a vonatkozó útmutatók előírásai és követelményei szerint fog történni. Szemléletformálás keretében a közlekedésbiztonságot és a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény megvalósítását tervezzük a lakosság számára a projekt kivitelezésének befejezését követően. Ehhez kapcsolódóan a résztvevők számára kerékpáros közlekedésbiztonsági ajándékok biztosítását (pl. lámpaszett, láthatósági mellények, fényvisszaverő szalag, stb.) is tervezzük. A pályázat keretében elszámolásra kerül a projekt megvalósításában részt vevő menedzsment bérköltsége is. A pályázat költségvetésének részét képezi még a tervezési, műszaki ellenőrzési és a közbeszerzési költségek is.
A pályázati felhívás önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek közül a fejlesztés keretében a körforgalmon belül elválasztjuk a kerékpáros és gyalogosforgalmat a közlekedésbiztonság fokozásának érdekében. A kialakítjuk a geometriára vonatkozó közvilágítást. Megvalósítjuk a szükséges infrastrukturális munkák mellett a keresztező közművek (víz, szennyvíz, gáz, elektromos és távközlési kábel) védelembehelyezését.

A projekt támogatottsága 100%.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!