Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénes településen EFOP-1.4.2-16-2016-00013

EFOP-1.4.2-16-2016-00013

A program fő céljai közé tartozik a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk elősegítése. A nyújtott szolgáltatásokon keresztül a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó hátrányok kompenzálása, gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítása. Cél a gyermek fejlődési szükségletein és jogain alapuló, integrált, a szülőket, társszakmákat, intézményeket partnernek tekintő programok, szolgáltatások biztosítása. A rászorulókat támogató szolgáltatás hatékonyságának növelése, kapacitás bővítése.

Alapvető szemlélet a prevenció erősítése. A fent említett célok elérése érdekében olyan programelemek kerülnek megvalósításra, melyek illeszkednek a kötelezően tervezett 23 tevékenységcsoportba. A képzésen megszerzett tudást a nem csak a projektidőszak alatt, hanem a későbbi munkájuk során is alkalmazni tudják hatékonyabbá téve ezzel a rászorulókat támogató szolgáltatásokat.

A szakmai szolgáltatások kapacitásának bővítése, kiegészítése érdekében 3 főből álló szakmai tanácsadó team foglalkoztatása valósul meg. Egy fő pedagógus, egy mentálhigiénés, és egy egészségügyi szakember, akik az iskolai szociális munkások munkáját egészítik ki speciális szaktudást igénylő esetekben, illetve a saját szakterületükhöz kapcsolódó foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek. Az előzetes igényfelmérésre alapozva nagy hangsúlyt fektettünk az óvodai fejlesztésre.

A területen probléma, hogy nincs megfelelő számú szakember, így kapacitáshiány miatt az óvodások nem kapják meg a számukra szükséges fejlesztést. A probléma feloldása érdekében 2 fő óvodai gyógytestnevelés szakirányú továbbképzésen, 1 fő pedig fejlesztőpedagógus képzésen vesz részt. A járás óvodáiban dolgozó óvodapedagógusok  az „Így tedd rá” című

népi játékokra épülő néptánc módszertani képzésen vesznek részt, az itt megtanult játékos mozgásfejlesztés a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésében nyújt majd segítséget számukra. Az óvodákban emellett logopédus, gyermekpszichológus vesz majd részt a gyerekek fejlesztésében.

A tervezés során fontos szempont volt a fenntarthatóság, így a projekt keretein belül megszerzett képesítéssel a fejlesztőpedagógus, illetve a 2 óvodai gyógytestnevelő a képzés után el tudja látni ezeket a feladatokat.

Az általános iskolás korosztály számára betervezett programok két alappillére építkeznek. Az egyik a tehetséggondozás, a másik pedig a pályaorientáció. A tehetséggondozás keretein belül két szakkör valósul meg, a művészeti és a természettudományi. A két, iskolai időszakban megvalósuló szakkör záró pontja a nyári szünetekben megvalósuló tematikus táborok. A harmadik téma, ami köré a tehetséggondozó programblokk épül, a sport. Ezen a területen csak nyári tábor valósul meg, mert a programelem a térségben futó tehetséggondozó sportprogramokkal szinergiában működve kerül lebonyolításra.

A pályaorientáció, mely tartalmazza a pályaorientációs foglalkozásokat, valamint a szakma-túrát, ahol a 7., 8. osztályos tanulók környékbeli kis- és nagyvállalkozásokat látogatnak meg.

Kidolgozásra kerül egy térségi drogprevenciós mintaprogram, mely a középiskolás korosztályt célozza meg. Ennek része a médiaklub és a színjátszó szakkör, ahol tematikus projektek készülnek majd. A mintaprogram során kortárs önkéntes segítő csoport és ifjúsági klub vezető képzés is indul, melynek célja, a résztvevő fiatalok közül legalább öten a programblokk lezárulta után kedvet kapjanak a közösségszervező tevékenységhez, és saját klubot indítsanak. Az ehhez szükséges anyagköltségeket a pályázatból finanszírozzuk számukra.

A program során megvalósuló szimfónia program négy települést érint (Gyöngyösmellék, Zsibót-Szigetvár, Nagydobsza, Patapoklosi), ami csoportos zeneoktatás módszerével a professzionális szociális segítségnyújtás eszközeire támaszkodva éri el a hátrányos helyzetű gyerekeket előtérbe helyezve a prevenciót, csökkentve az iskolai lemorzsolódást. Innovatív programelem a Dorottya tábor, melynek a pedagógiai programja a projektidőszakban kerül kidolgozásra. A tábor célcsoportja az általános iskolás korosztály. A gyerekek a boldogasszonyfai feldolgozó üzemben töltenek el egy hetet, ahol játékos formában megismerkednek a kertészkedés előnyeivel, a zöldségek felhasználási módjaival. A program keretében az elődprojektben létrehozott Gyöngyösmelléki Ház tovább működtetése valósul meg 2 fő foglalkoztatásával, tanulószobával, munka- és pályatanácsadással és egyéb, igény szerint felmerülő tanácsadással (jogi, pszichológiai, stb.).

EFOP-1.4.2-16-2016-0013 Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári járásban befejezési határideje: 2022.10.29.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!