A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén

Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat

Projekt címe: A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén

Projekt azonosítószám: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009

A Család és Gyermekjóléti Központ szigetvári helyszíne a város keleti felén található a József Attila utca 69. szám alatti társasházi ingatlanban, melyben többek között a védőnői szolgálat, fogászati rendelők, házi gyermekorvosi rendelő is működik. A Központ fenntartója Szigetvár Város Önkormányzata. A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.

A szigetvári Család és Gyermekjóléti Központot a családok kiegyensúlyozottabb életvitelének megteremtése érdekében, a konfliktusos helyzetek feloldására, a hátrányok mérséklésére, a gyermekek testi, érzelmi, erkölcsi egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében működteti Szigetvár Város Önkormányzata. Fő feladata a nyújtott szolgáltatásokon keresztül a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó hátrányok kompenzálása, gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítása. Középpontban a gyermek fejlődési szükségletein és jogain alapuló, integrált, a szülőket, társzakmákat, intézményeket partnernek tekintő programok, szolgáltatások állnak. Alapvető szemlélet a prevenció erősítése. Az intézmény tevékenységi köre: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kapcsolattartás, utcai és lakótelepi szociális munka, készenléti szolgálat, iskolai szociális munka, oktató tevékenység. Az intézmény hátrányos helyzetű területen a kiemelten hátrányos helyzetű csoportok segítésével foglalkozik. A jelen projektben átalakítással fejleszteni kívánt szigetvári központi helyszín olyan városrészen található, mely leszakadó szőlőhegy külterülethez és a városon belüli lakótelepi telep tömbhöz is közel esik, továbbá kiinduló bázisként a további 27 elszegényedő település ellátására is szolgál. Tervezett fejlesztéseink részben a meglévő szolgáltatások minőségének előmozdítását, körülményeinek család-és kliens barátabbá tételét szolgálják, részben pedig új szolgáltatások bevezetését, illetve már elindított programok új helyszínekre való bevezetését célozzák meg.

Tervezett fejlesztések bemutatása:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

  • átalakítás, felújítás, (a Központ önálló bejáratának kialakítása a kliens fogadó térből, a kliens fogadó térből nyíló mosdó blokk felújítása; a régi, elavult és leromlott állapotban lévő fakeretes ablakok cseréje korszerű hőszigetelt magas minőségű nyílászárókra, világítás korszerűsítése energiatakarékos megoldásokkal.
  • az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar) felújítása (bevezető járda kialakítása az új bejárathoz kerékpár tárolási lehetőséggel).

Eszközbeszerzés, ezen belül

  • eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (irodai eszköz és bútorzat, ügyféltéri családbarát bútorok, pszichológiai diagnosztikai és fejlesztő eszközök beszerzése, informatikai eszközök: korszerű, energiatakarékos laptopok, fényképezőgép, multifunkciós fénymásoló, projektor, vetítővászon),
  • járműbeszerzés (gyermeküléssel is felszerelt, nagy csomagterű szolgálati gépjármű beszerzése).

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • projektarányos akadálymentesítés (-várókat elválasztó falban lévő ajtó szélesítése -akadálymentes illemhely megfelelő méretű előterének kialakítása -irodák és tárgyalók ajtóinak szélesítése -információs táblarendszer kiépítése -az átépített épületrészben kontrasztos színezés kialakítása a tájékozódás segítésére, -új közlekedőburkolat kontrasztos, tájékozódást segítő kialakítása),
  • energiahatékonysági intézkedések (a korábbi elavult, leromlott állapotú külső nyílászárók kiváltása korszerű, hő- és hangszigetelt ablakokkal, illetve bejárati ajtóval; az elavult világítástechnika cseréje korszerű, energiatakarékos megoldásokra; energiatakraékos, korszerű számítógépek, laptopok beszerzése, valamint korszerű, festéktakarékos multifunkciós fénymásoló beszerzése),
  • nyilvánosság biztosítása.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (családbarát gyereksarok és pelenkázó kialakítása).

 

A fejlesztések eredményeképpen valamennyi kliensünk számára kényelmesebbé, hatékonyabbá, barátságosabbá tudjuk tenni szolgáltatásainkat, és kiemelt figyelmet tudunk fordítani fogyatékossággal élő klienseinkre is, mindez a szakterületünkön kiemelten fontos bizalomépítést támogatja meg jelentősen. Egyúttal a Központ munkatársainak motiváltságát és közérzetét is pozitívan befolyásolja. A szolgálati gépjármű elősegíti a családgondozók mobilitását, szolgáltatások helyben történő biztosítását, kötelező tevékenységek lebonyolítását, valamint új szolgáltatások kialakítását.

A fejlesztések nyomán tervezett új/bővített szolgáltatási elemek:

1. Napi szintű élelmiszer adományozási tevékenység kibővítése további kistérségi településekre az új gépjármű használatával: adományként a nagyáruháztól beérkező friss zöldség-gyümölcs, pékáru szortírozása és eljuttatása napi rendszerességgel a rászorulóknak (a települések jelentős része nem rendelkezik ezzel az kiegészítő alapellátási szolgáltatással).

2. Diagnosztikai eszközökkel a pszichológus által végzett esetkezelések és terápiás lehetőségek bővítése, kiterjesztése gyermekkorú kliensekre is (a települések nem rendelkeznek ezzel az alapellátási szolgáltatással).

3. Prevenciós szabadidős tevékenységek körének bővítése, alkalmak számának növelése különös tekintettel a városon belüli telep, a leszakadó külterület, továbbá a közlekedési szempontból elszigetelt településekre.

4. Szakmai műhelyek megszervezése a megújuló fogadótérben.

5. Pályaorientációs, életmód- és pályatanácsadás bevezetése (a települések nem rendelkeznek ezzel az alapellátási szolgáltatással).

6. Csoportos szociális munka módszertani elemek alkalmazása a megújuló fogadótérben.

7. Adósságkezelési szolgáltatás térségi szinten való bevezetése (a települések nem rendelkeznek ezzel az alapellátási szolgáltatással).

8. Civil és intézményi partnerekkel közös programelemek helyben tartása.

Elérni tervezett eredményeink:

- Nagyobb figyelem és megfelelő infrastrukturális körülmények a fogyatékossággal élők, fogyatékos gyermekek ellátására;

- korszerű, ügyfél- és családbarát környezetben a kliensek minél szélesebb körének magas színvonalú ellátása;

- korszerű, energiatakarékosabb infrastrukturális feltételek között gazdaságosabb intézmény-üzemeltetés;

- az infrastrukturális fejlesztéseken alapuló színvonal/elérhetőség növelés a meglévő szolgáltatások tekintetében és új szolgáltatások bevezetése;

- jó minőségű közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken;

- sokrétűbb kapcsolat a kliensekkel;

- hozzájárulás a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.

A projekt 28 hátrányos helyzetű település marginalizált közösségeinek, lakosainak életkörülményeit befolyásolhatja pozitívan. A fejleszteni tervezett szolgáltatások jelentős részével az ellátásban érintett települések jelenleg nem rendelkeznek.

A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2020. február 28.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!