Pályázati felhívás

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ITT letölthető!  
 
Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján kívánja bérbe adni 2024. július 01-től kezdődően 1 éves határozott időtartamra a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosítószámú „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat keretein belül épült Szigetvár, belterület 1712/8 hrsz. alatt lévő rekreációs központban kialakítandó kölcsönzőt. 
 
Területi elhelyezkedés, megközelíthetőség:
 
Az ingatlan Szigetvár belvárosában, a Szigetvári Zrínyi Vár szomszédságában, a SPAR üzlet mellett helyezkedik el. Gépjárművel, tömegközlekedési eszközzel és gyalogosan is megközelíthető.
Parkolási lehetőség a rekreációs központ közvetlen szomszédságában kialakított parkolóban biztosított, ahol gépjármű és autóbusz számára is alkalmas 26 férőhelyes parkoló került kialakításra. A parkolóban 2 db buszparkoló állás, 2 db mozgáskorlátozott parkoló állás; valamint 2 db elektromos autótöltőhely is kiépítésre került.
 
Közműellátottság: 
 
A rekreációs park magasan közművesített. Az ingatlan közüzemi vízzel, elektromos árammal és hőszivattyús fűtésrendszerrel, közcsatornával ellátott. A Bérlemény üzemeltetési költségeit (víz, villany, fűtés, szemétszállítás) a bérleti díj nem tartalmazza, azokat a majdani bérlő fizeti.
 
Az ingatlan rendeltetése, beépítettsége:
 
Az ingatlan földszintes épület, melyből 31,7 m2 kerül bérbeadásra. 
 
A bérbeadandó ingatlanrész az alábbi helyiségekből áll:
- kölcsönző         24,4 m2
- raktár                3,9 m2
- mosdó              3,4 m2
- fedett pihenő    44,7 m2
A kölcsönző működtetéséhez az Önkormányzat biztosítja az alábbi eszközöket: 4 db Neuzer Padova N7 típusú felnőtt női kerékpár, 4 db Neuzer Ravenna 200 típusú felnőtt férfi kerékpár, 4 db gyermek kerékpár /ebből 2 db Neuzer Bobby 20” és 2 db Neuzer Bobby24” típusú/, 4 db kerékpárra szerelhető gyerekülés, valamint 8 pár Abbey alumínium nodrdic walking bot. A további kölcsönzésre szánt eszközök biztosítása a pályázó feladatát és költségét képezi.
 
Komfortfokozat: összkomfortos
 
Épület szintszáma: földszint
 
Épület nettó alapterülete: 394,8 m2, melyből mindösszesen 31,7 m2 kerül bérbeadásra.
 
Az épület havi bérleti díja, mint induló licitár: 10.000, - Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 12.700, - Ft. 
 
Pályázat beadásának határideje: 2024. június 17. (hétfő) 10.00 órára beérkezőleg. 
 
Pályázat beadásának helye: Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.   
 
Pályázat beadásának módja: postai úton (ajánlott küldemény formájában), vagy személyesen benyújtva zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat – Rekreációs központ, kölcsönző tárgyában
 
A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2024. június 17. (hétfő) 10.30 óra, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. Kistanácsterem. A pályázatok bontása nyilvánosan történik. 
 
Több jelentkező esetén licittárgyalásra kerül sor 2024. június 17. (hétfő) 13.00 órai kezdettel a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Kistanácskozó termében. (Szigetvár, Zrínyi tér 1. I. em.)
 
Pályázatnak tartalmaznia kell:
pályázó nevét, címét;
gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásból lekért 30 napnál nem régebbi adatlap;
helyi adóigazolás;
NAV adóigazolás (arra kiterjedően is, hogy a gazdasági társaság/egyéni vállalkozó a köztartozásmentes adatbázisban szerepel);
a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi osztálya által kiadott igazolás arról, hogy ajánlattevőnek az Önkormányzattal szemben fizetési kötelezettsége nincs;
nyilatkozat több jelentkező esetén a licit vállalásáról;
ajánlati ár meghatározását az alábbiak szerint: nettó ……… Ft+ÁFA/hó ajánlati ár;
rövid leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról, használatáról;
pályázatnak tartalmaznia kell, hogy milyen berendezési tárgyak, eszközök szolgáltatásával kívánja a pályázó működtetni a kölcsönző helyiséget;
nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről;
nyilatkozat a bérleti szerződés elfogadásáról.
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. június 28.
 
A pályázat elbírálása során alkalmazott bírálati szempont: a legmagasabb összegű bérleti díjat tartalmazó ajánlat azzal, hogy a pályázatot elbíráló munkacsoport, illetve a képviselő-testület a pályázó tevékenységének bemutatása alapján mérlegelhet az ingatlan további hasznosításának érdekében a pályázatok között azzal, hogy előnyt élvez kölcsönző hasznosítási cél.
 
A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama: 90 nap.
 
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy 
szükség esetén az ajánlatok bontását követően az ajánlattevőtől írásban felvilágosítást kérhet, illetőleg kérdést intézhet annak rögzítésével, hogy az ajánlattevő írásbeli válasza nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek megváltoztatását;
az ajánlatok értékelését követően tárgyalást tartson;
a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a vele történő szerződéskötés meghiúsulása esetén jogosult a pályázat soron következő legelőnyösebb ajánlattevőjével szerződést kötni;
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja;
szükség esetén az ajánlatok bontását követően az ajánlattevő(ke)t hiánypótlásra szólíthatja fel.
 
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette;
pályázat nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételeknek.
 
Pályázati eljáráshoz kapcsolódó vonatkozó helyi rendelet, azaz a 11/2011. számú az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet Szigetvár város honlapján (www.szigetvar.hu) teljes terjedelmében megtekinthető.
 
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa vagy pályázati felhívását - az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig - jogkövetkezmények nélkül visszavonja. 
 
A bérbeadással kapcsolatos felvilágosítást Marton-Fekete Csilla, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályának osztályvezetője ad, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. Tel.: 73/514-324.
 
Mellékletek:
tulajdoni lap;
alaprajz;
bérleti szerződés tervezet.
 
Szigetvár, 2024.06.03.
 
 
 
                                                                  Dr. Weszner Veronika                                                  Dr. Vass Péter  
                                                                                 jegyző                                                             polgármester
 

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!