PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján kívánja bérbe adni 2024. július 1-től kezdődően határozatlan időtartamra 60 napos felmondási idő megjelölésével a Szigetvár, belterület 1011/1 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű 1.8519 m2 nagyságú területet, valamint 1011/10 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű 1.1092m2 nagyságú területből 3180m2 nagyságú területet, valamint 1011/11 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű 1.1092 m2 nagyságú területből 2800 m2 nagyságú területet, valamint az 1011/9 hrsz. alatti kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű 768 m2 nagyságú területet, valamint az 1013 hrsz. alatti kivett telephely megnevezésű 1.4960 m2 nagyságú területből 1663 m2 nagyságú területet.

Területi elhelyezkedés, megközelíthetőség:

Az ingatlanok Szigetvár belvárosától délkeleti irányban helyezkednek el, átlagosan megközelíthetőek.

Az ingatlan rendeltetése, beépítettsége:

Az érintett beépítetlen területek nagysága összesen 26.930 m2.

Az ingatlan bérleti díja, mint induló licitár: nettó 60.000 Ft + ÁFA/év

Pályázat beadásának határideje: 2024. június 17. (hétfő) 10.00 óra

Pályázat beadásának helye:     Szigetvári Polgármesteri Hivatal

                                                Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály

                                                7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.  

Pályázat beadásának módja: postai úton (ajánlott küldemény formájában) vagy személyesen benyújtva zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Beépítetlen területek bérbeadása”.

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2024. június 17. (hétfő) 11.15 óra, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. Kistanácsterem. A pályázatok bontása nyilvánosan történik.

Több jelentkező esetén licittárgyalásra kerül sor 2024. június 17. (hétfő) 13.30 órai kezdettel a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Kistanácskozó termében. (Szigetvár, Zrínyi tér 1. I. em.)

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó nevét, címét;
 • gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásból lekért 30 napnál nem régebbi adatlap;
 • helyi adóigazolás;
 • NAV adóigazolás (arra kiterjedően is, hogy a gazdasági társaság/egyéni vállalkozó a köztartozásmentes adatbázisban szerepel);
 • a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi osztálya által kiadott igazolás arról, hogy ajánlattevőnek az Önkormányzattal szemben fizetési kötelezettsége nincs;
 • nyilatkozat több jelentkező esetén a licit vállalásáról;
 • ajánlati ár meghatározását az alábbiak szerint: nettó ……… Ft + ÁFA/hó ajánlati ár;
 • rövid leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról, használatáról;
 • nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. június 28.

A pályázat elbírálása során alkalmazott bírálati szempont: a legmagasabb összeget tartalmazó ajánlat.

A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama: 90 nap.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy

 • szükség esetén az ajánlatok bontását követően az ajánlattevőtől írásban felvilágosítást kérhet, illetőleg kérdést intézhet annak rögzítésével, hogy az ajánlattevő írásbeli válasza nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek megváltoztatását;
 • az ajánlatok értékelését követően tárgyalást tartson;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a vele történő szerződéskötés meghiúsulása esetén jogosult a pályázat soron következő legelőnyösebb ajánlattevőjével szerződést kötni;
 • a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja;
 • szükség esetén az ajánlatok bontását követően az ajánlattevő(ke)t hiánypótlásra szólíthatja fel.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:

 • azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
 • azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette;
 • pályázat nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételeknek.

Pályázati eljáráshoz kapcsolódó vonatkozó helyi rendelet, azaz a 11/2011. számú az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet Szigetvár város honlapján (www.szigetvar.hu) teljes terjedelmében megtekinthető.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa vagy pályázati felhívását - az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig - jogkövetkezmények nélkül visszavonja.

A bérbeadással kapcsolatos felvilágosítást Marton-Fekete Csilla, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályának osztályvezetője ad, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. Tel.: 73/514-324.

Mellékletek:

 • tulajdoni lap;
 • térkép másolat.

Kelt: Szigetvár, 2024. május 30.

                                                       Dr. Weszner Veronika                                                                              Dr. Vass Péter 

                                                                  jegyző                                                                                            polgármester

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ITT letölthető! 

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!